Select Page

Útek pred problémom?

Útek pred problémom?

Problémy. Kto ich nemá? Väčšie či menšie bremená sú súčasťou života. Ako zvykne človek reagovať na problémy? Niektorí utekajú, iní pred nimi nerozhodne postávajú, ďalší ich zatláčajú do úzadia, sú aj takí, ktorí ich jednoducho ignorujú.  Žiadny z týchto prístupov nám však v skutočnosti nepomáha.

Nevyriešené veci v nás kvasia. Niektoré „maličkosti“ zatlačené do úzadia nakoniec ovplyvňujú naše životy viac, než si myslíme. Aj keď sa nám takéto riešenia zdajú ľahké, reálne narobia veľa nepríjemností.

Keď sa vo svojom živote mladý človek stretne s niečím, čo ho trochu viac raní a tento problém nerieši, ale utečie od neho, neznamená to, že zrazu to bude mať na jeho život rozhodujúci a negatívny vplyv. Problém však nastáva, keď si na takýto prístup k problémom zvykne a začne ho používať na všetko, čo ho vnútorne zneisťuje alebo ohrozuje. Je to ako so špinavým riadom.

JEDEN ŠPINAVÝ POHÁR NIE JE VEĽKÝ NEPORIADOK. AK VŠAK SÚSTAVNE ŠPINAVÝ RIAD ODKLADÁTE NABOK, ZBIERA SA A PO ČASE BUDE VŠADE NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH, NEPORIADOK A CHAOS. 

Takto to je presne aj s vyššie spomenutými „riešeniami“ na problémy. Kopíme v sebe mnoho neporiadku.

Pravdepodobne má na to vplyv i to, v akej dobe žijeme. V médiách sa neustále dívame na usmiate tváre, v reklamách vždy všetko pôjde, vždy sa všetko vyrieši, na všetko je nejaká odpoveď alebo náplasť. Ak prežijete ťažký rozchod, ľudia okolo vás povedia: nerieš to, netráp sa, nechaj to tak…

„Nechať to tak“ nás ale nikam nikdy neposunie. Pochopiteľne, nemáme sa vo svojich problémoch tzv. umárať. Máme k nim skôr pristupovať ako k zložitej hádanke alebo úlohe.

Život nie je iba o bezstarostnosti, šťastie neznamená nemať žiadne problémy. Ťažké situácie, problémy i konflikty sú výsledkom rôznych životných interakcií, z ktorých vzniká čosi nové…

Všetko toto je súčasťou reálneho života a postupne okresáva a tvorí náš charakter. Dostávame možnosť napredovať ako osobnosti vďaka rozhodnutiam. Práve preto by sme im mali venovať náležitú pozornosť. Nie je jednoduché čeliť, no každé postavenie sa problému nás robí odolnejšími a skúsenejšími.

O autorovi

Jana Kovková

Dívam sa tam, kam veľa ľudí nedovidí. Zvedavo, dychtivo objavujem nepoznané, vtláčam do textov originálnosť pohľadu. Nie som Dickens, Tolstoj alebo Rowlingová, ale som Kovková.

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

KONTAKT

  • E-mail: info@lajf.sk

zdravie/fitness